Jannes Herman-Mostert | 5 oktober 2022

We hebben er een strategisch partner bij! Organisator en facilitator van Europese jongerenprojecten European Intercultural Forum e.V. (EIF) gaat met de Tree Party bomen planten.

Het EIF is actief in het Europese Jongerenwerk en organiseert onder andere internationale events en trainingsweken op het gebied van vredeseducatie, burgerschapsvorming en jeugdempowerment. Met een blik op de toekomst richt het EIF zich op het duurzamer maken van haar werk en werkwijze en probeert ook partnerorganisaties zodoende positief te beïnvloeden. Met meer oog voor sociale plantprojecten. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: en die moet zeker groener!

Onder andere door onze plantacties lokaal en internationaal, te ondersteunen. Bijvoorbeeld die in Culemborg, in Den Haag of in Libanon. En er gaat nog meer geplant worden. We zijn er blij mee!