Mireille Voorendt | 1 februari 2023

PoëTrees: Verbinding van Kunst, Educatie en Natuur voor een Betere Wereld met dank aan U4GG

In een bruisend project genaamd PoëTrees zijn educatie, natuurbehoud en duurzaamheid samengekomen om een inspirerende impact te creëren. Dit project, dat plaatsvond in zowel Utrecht als Cordoba (Argentinië), heeft een prachtig verhaal van betrokkenheid, bewustwording en samenwerking gevormd, allemaal gericht op het bevorderen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit samenwerkingsverband was mogelijk door de steun van Utrecht 4 Global Goals.

Het avontuur begon in Utrecht, waar een basisschool het toneel werd van een geweldige transformatie. Leerlingen, vol enthousiasme en nieuwsgierigheid, werkten samen om bomen te planten op hun schoolplein. Dit simpele gebaar, gericht op SDG 15 (Leven op het Land), vormde de kern van een groter verhaal. De opvolgende poëzieworkshop nam kinderen mee op een creatieve reis door de wereld van bomen, hun betekenis en waarde in ons ecosysteem. Hierbij ontdekten ze hoe belangrijk het is om deze kostbare bronnen te koesteren en te beschermen.

Terwijl Utrecht bloeide, ontkiemde in Cordoba een voedselbosproject met een enorme impact. Dit initiatief, geworteld in duurzame landbouw, belichaamde SDG 2 (Geen Honger) en SDG 11 (Duurzame Steden en Gemeenschappen). Door de aanplant van een diversiteit aan gewassen en het betrekken van de lokale bevolking bij het onderhoud van het voedselbos, ontstond niet alleen voedselzekerheid maar ook een gemeenschapsgevoel van duurzaamheid.

Deze twee schijnbaar afzonderlijke initiatieven werden verbonden door een prachtig partnerschap. De samenwerking tussen de basisschool in Utrecht en het voedselbosproject in Cordoba verlichtte de weg naar SDG 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken). Het delen van kennis en ervaringen tussen de projecten toonde aan hoe samenwerking en synergie kunnen leiden tot effectieve, wereldwijde oplossingen.

PoëTrees is niet alleen een lokaal succesverhaal, maar een wereldwijd symbool van positieve verandering. Het heeft niet alleen kinderen en gemeenschappen geïnspireerd om zich in te zetten voor een duurzame toekomst, maar ook een pad gebaand voor anderen die streven naar een wereld waarin natuur, educatie en duurzaamheid hand in hand gaan.

Dit project toont aan dat door het planten van zaadjes van kennis, bewustzijn en samenwerking we een wereld kunnen cultiveren waarin onze doelen voor een duurzame toekomst binnen handbereik liggen. Met PoëTrees als inspiratiebron worden we aangemoedigd om onze inspanningen te bundelen en samen te groeien naar een betere wereld voor ons allemaal.